Hyppää sisältöön

Kehä I:n ajoneuvoliikenteen kiertoreitteihin muutoksia Laajalahdessa

Julkaistu 30.01.2020

Kehä I parantaminen, Laajalahden kohta -hanke edistyy aikataulussa. Raide-Jokerin Räisälänsillan sekä Laajalahdensolmun risteyssillan perustustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Kehä I:n itään menevällä ajoradalla suoritetaan maanleikkuu- ja louhintatöitä. Töiden eteneminen edellyttää muutoksia liikennejärjestelyihin. Kehä I:n linjausta muutetaan Ruukinrannan kohdalla 3.2. alkaen, jotta työmaata päästään laajentamaan ja mahdollistetaan mm. uuden Ruukinrannan alikulkukäytävän rakentaminen. 

Lisäksi helmikuussa rakennetaan Kehä I:n ja Turvesuontien risteyksen työnaikaista kiertoliittymää, joka helpottaa osaltaan risteyksen nykyistä ruuhkautumista sekä mahdollistaa niin ikään seuraavia työvaiheita. 

 

Sakkolan alikulkukäytävä suljetaan toistaiseksi vesihuoltotöiden takia

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteyksiin tulee puolestaan muutos, kun Sakkolan alikulkukäytävä suljetaan toistaiseksi vesihuoltotöiden takia 4.2. alkaen. Kehä I:n puolelta toiselle liikkuminen onnistuu sulun aikana Ruukinrannan alikulun kautta Leppävaaran suunnassa ja Otaniemen päässä käyttäen Maarinportaan ylikulkusiltaa. Turvesuontien alikulkukäytävän kautta on pääsy Kehä I:n pysäkille.

 

Laajarannan pysäkki poistuu pysyvästi käytöstä 4.2.

Helmikuun muutokset hankealueella koskevat myös joukkoliikennettä. Linjan 555 käyttämä pysäkki idän suuntaan Kehä I:n varressa Sakkolan alikulun läheisyydessä (pysäkki E1218 Laajaranta) poistuu käytöstä pysyvästi 4.2.2020. Korvaava pysäkki on ajosuunnassa seuraava pysäkki eli E1216 Turvesuontie. Pysäkki suljetaan Sakkolan alikulun ja Kehä I:n louhintatöiden vuoksi. Hankkeen lopputilanteessa Laajarannan pysäkkipari poistuu kokonaan käytöstä eli sitä ei enää palauteta.

 

Kaikki muutokset ovat näkyvissä liitteenä olevista liikennejärjestelykartoista.

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jarmo Nirhamo, Väylä, puh. 029 534 3596, [email protected]

Projekti-insinööri Elina Keränen, Väylä, puh. 029 534 3637, [email protected]

Työmaainsinööri Timo Laitinen, GRK Infra Oy, puh. 050 434 2978, [email protected]

 

Raide-Jokeriin liittyvät tiedustelut:

raidejokeri.info/anna-palautetta

 

Seuraa hanketta:

Nettisivuillamme www.vayla.fi/keha-i-laajalahti

Facebookissa www.facebook.com/Keha1Laajalahti

 

Kehä I on pääkaupunkiseudun kehämäinen pääväylä, joka yhdistää Espoon Keilaniemen Helsingin Itäkeskukseen. Liikenteen ruuhkautuminen sekä Raide-Jokerin toteuttaminen edellyttävät toimenpiteitä välille Turvesuontie-Turunväylä. Hankkeessa rakennetaan uusi eritasoliittymä sekä lasketaan Kehä I:n tasausta. Hankkeen kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa.

Liitteet

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.