null Käyttäjät tyytyväisiä rautatieliikenteen matkustajainformaatioon

Käyttäjät tyytyväisiä rautatieliikenteen matkustajainformaatioon

Julkaistu 25.11.2015

Matkustajainformaatiotutkimukseen vastanneista matkustajista 26 prosenttia arvioi Liikenneviraston tarjoaman matkustajainformaation erittäin hyväksi ja 59 prosenttia hyväksi. Tulokset ovat parantuneet keväästä 2013, jolloin edellinen tutkimus tehtiin.

Liikennevirasto teetti lokakuussa 2015 Pasilan, Helsingin, Tampereen ja Tikkurilan asemilla, ja joissakin junissa, matkustajainformaatioon liittyvän tutkimuksen. Vastanneista 85 prosenttia arvioi asemien tiedotusjärjestelmiä hyviksi tai erittäin hyviksi. Kesällä valmistuneella Tikkurilan asemalla tyytyväisten osuus oli peräti 91 prosenttia. Häiriötilanteissa erittäin tyytyväisten tai melko tyytyväisten osuus oli 60 %. Vastaajista 2 % on tyytymättömiä matkustajainformaatioon parhaanakin päivänä, mutta häiriötilanteessa tyytymättömien tai todella tyytymättömien määrä nousee 14 prosenttiin.

Rautatiematkustajat hakevat yhä enemmän matkaansa liittyvää tietoa monitoreista ja näytöistä, koska kokevat niistä löytyvän tiedon entistä luotettavammaksi. Kuulutuksia pidetään myös luotettavina, mutta niiden tarve korostuu erityisesti häiriötilanteissa tai jos matkustaja matkustaa harvoin. Junien lähtöaika ja lähtöraide ovat haetuimmat tiedot.

Vastaajat arvioivat, että Liikennevirastolla on kehitettävää kuulutusten kuuluvuudessa kaikilla asemilla, mutta erityisesti Helsingin ja Tampereen asemilla, joissa muun hälinän lisäksi kaikuu. Häiriötilanteissa kuulutuksia toivottiin lisättävän ja niiden sisältöä kehitettävän siten, että häiriön kesto ja syy kerrottaisiin nykyistä nopeammin, jotta matkustaja voisi tarvittaessa suunnitella matkustusreittinsä uudelleen. Osa vastaajista toivoi parannusta myös häiriötilanteiden kuulutusten ja monitorien tietojen synkronointiin.

Matkustajainformaation kehittämisestä vastaava ylitarkastaja Kimmo Turunen kuvaa nyt tehdyn tutkimuksen ja palautteiden merkittävyyttä seuraavasti: "Matkustajainformaation laatua lisätään infolaitteistoa ja -järjestelmää parantamalla. Parannusehdotuksia saadaan suorina palautteina tai näistä joka toinen vuosi toteutettavista matkustajainformaatiotutkimuksista. Tekninen parannustoiminta on jatkuvaa. Vaikuttavuus asemilla näkyy joskus hitaasti, mutta toisinaan pystymme pieninkin parannuksin ja nopeasti tekemään korjauksia esimerkiksi juuri näiden matkustajapalautteiden perusteella."

Palvelua parannetaan

Nykyinen matkustajainformaatio- ja kuulutusjärjestelmä on 10 vuotta vanha. Uuden järjestelmän suunnittelu ja rakentaminen alkaa 2016 ja se otettaneen käyttöön 1.1.2019. Uutta järjestelmää odotellessakin tehdään parannustöitä: Tampereella ja Helsingissä on tänä syksynä uusittu asemien päänäytöt. ”Lisäksi vaihdetaan ikääntyneitä näyttölaitteita uusiin sekä parannetaan asemien kuulutusjärjestelmiä. Informaation toiminnallisuutta ja sisältöä kehitetään edelleen erityisesti vaikeita poikkeustilanteita varten”, Kimmo Turunen kertoo.

Liikennevirasto vastaa asemilla ja laiturialueilla annettavasta rautatieliikenteen matkustajainformaatiosta. VR vastaa junien sisällä annettavasta informaatiosta.

Linkki tutkimusraporttiin

Lisätietoja

Kimmo Turunen, p. 029 534 3873 tai kimmo.turunen(at)liikennevirasto.fi

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.