Hyppää sisältöön

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma valmistui

Julkaistu 7.3.2012

Suunnitelman taustalla on liikenne- ja viestintäministeriön julkaisema Kävelyn ja pyöräilyn strategia, jossa nostettiin yhdeksi tavoitteeksi lisätä kävely- ja pyöräilymatkojen määrää 20 prosenttia ja vähentää henkilöautoliikennettä. Ihmisiä kannustetaan valitsemaan pyöräily tai kävely ainakin osalla matkoistaan. Potentiaalia muutokseen on kaikenkokoisissa kunnissa, eri väestöryhmissä ja monentyyppisillä matkoilla.

Vaatii tiivistä yhteistyötä
 
Jotta kävelyn ja pyöräilyn näinkin merkittävä kasvu voitaisiin toteuttaa, edellyttää se tiivistä yhteistyötä valtion, kuntien, järjestöjen ja yksityisen sektorin kesken. Toimenpidesuunnitelma onkin monen tahon yhteinen linjaus kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi tarvittavista toimista.

Nyt valmistunut toimenpidesuunnitelma on jaoteltu neljään kokonaisuuteen: asenteisiin vaikuttaminen, infrastruktuuri, yhdyskuntarakenne, hallinnon rakenne ja lainsäädäntö. Perinteisesti edistäminen on hyvin infra- ja liikenneturvallisuuspainotteista. Näiden avulla ei pelkästään kuitenkaan saada ihmisiä muuttamaan kulkumuotojaan tai -tapojaan. Tarvitaan mm. asenteisiin vaikuttamista ja nykyisen verkon laatutason nostoa. Toimenpidesuunnitelmassa on esitelty yhteensä 33 eri toimenpidettä vastuutahoineen, joiden avulla tavoite voidaan saavuttaa.

Jatkossa suunnitelman toteutumista seurataan ja edistetään Liikenneviraston vetämän seurantaryhmän toimesta.

 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.