Takaisin

Kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevaa T&K –rahoitusta haettavana

Kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevaa T&K –rahoitusta haettavana

Julkaistu 13.1.2015

T&K-rahoitus kuntien ja kaupunkiseutujen kävelyn ja/tai pyöräilyn edistämistä tukeviin hankkeisiin on haettavana. Kyseessä on Liikenneviraston, ympäristöministeriön, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteinen T&K-rahoitushaku. Hanke-ehdotus tulee toimittaa Motivaan perjantaihin 27.2.2015 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tarjoukset@motiva.fi.

T&K-rahoituksella tuettavan hankkeen tulee tukea kohdealueen kävelyn ja/tai pyöräilyn strategian tai edistämisohjelman laadintaa, täytäntöönpanoa ja jatkotöitä tai olla osa kyseisen suunnitelman laadintaprosessia, tai muuten tukea kävelyn ja pyöräilyn edistämistä kunnassa tai seudulla. Lisäksi hankkeessa tulee tutkia, kehittää, tuottaa tai pilotoida toimintatapaa, näkökulmaa tai ratkaisua, jota voidaan soveltaa muissakin kunnissa ja seuduilla.

Hakijana voi olla kunta, seututoimija, useampi kunta yhdessä tai jokin edellisistä yhdessä palveluntoimittajan ja/tai tutkimuslaitoksen kanssa. Hakijana voi olla myös pelkästään palveluntoimittaja tai tutkimuslaitos, mutta tällöin hakemuksen täytyy sisältää kunnan allekirjoitettu sitoumus työhön osallistumisesta.

Haettava rahoitus on yhteensä noin 112 000 euroa, joka pyritään jakamaan 4-8 hakijan kesken. Kunnan oman rahoituksen tulee olla vähintään 25% kustannuksista. Tarkempi hakuilmoitus on ohessa liitteenä. Hakuilmoitus löytyy myös tämän sivun oikeasta yläreunasta.

Mahdolliset kysymykset hakuprosessista tulee toimittaa sähköpostitse Motivaan (sara.lukkarinen@motiva.fi ja kaisa.kauhanen@motiva.fi) perjantaihin 20.2.2015 mennessä (huom. kysymysten jättöaikaa on jatkettu viikolla aikaisemmasta määräajasta, joka oli 13.2.2015).


reaktionapit