Takaisin

Kaukojunaliikenteessä myöhästymisen arvo riippuu myöhästymisen pituudesta ja matkan tarkoituksesta

Kaukojunaliikenteessä myöhästymisen arvo riippuu myöhästymisen pituudesta ja matkan tarkoituksesta

Julkaistu 17.12.2013

Kaukojunaliikenteessä matkan tarkoitus ja myöhästymisen pituus vaikuttavat myöhästymisajan arvoon. Myös tiedonsaannin nopeudella on vaikutusta siihen, miten arvokkaina myöhästymisminuutit koettaan. Muun muassa nämä asiat selviävät haastattelututkimuksesta, jossa selvitettiin, miten junamatkustajat kokevat kaukojunien täsmällisyyden vaikuttavan heidän elämäänsä.

Tutkimuksen mukaan kaukojunien täsmällisyys koetaan tärkeämpänä kuin matka-ajan pituus. Epätäsmällisyys vaikuttaa myös kulkuvälinevalintoihin. Noin viidennes vastaajista arvioi, että junaliikenteen epätäsmällisyys on vähentänyt heidän junalla matkustamistaan. Täsmällinen junaliikenne taas lisäisi raideliikenteen suosiota. Neljännes vastaajista kulkisi useammin junalla jos junat kulkisivat aina aikataulun mukaisesti.

Myöhästymiset rasittavat eniten säännöllisesti junalla matkustavia

Tutkimuksen mukaan junalla matkustavat ovat tyytyväisempiä täsmällisyyteen kuin kansalaiset keskimäärin. Toisaalta säännöllisesti junalla matkustavat kokivat myöhästymisen haitat suuremmiksi kuin satunnaisesti junalla matkustavat henkilöt.

Säännöllisesti matkustavilla on tutkimuksen mukaan yleensä tiukempi aikataulu, eikä varsinkaan pitkiin myöhästymisiin ole varaa. Epätäsmällisyys koettiin haitallisena erityisesti työ- ja työasiamatkoilla sekä alle 3 tunnin matkoilla.

Myöhästymisen arvo riippuu myöhästymisen pituudesta ja matkan tarkoituksesta

Tutkimuksen mukaan myöhästymisestä aiheutuvien seurausten vakavuusaste kasvaa, kun myöhästyminen pitkittyy. Alle 5 minuutin myöhästymisistä ei ollut haittaa, mutta yli 15 minuutin myöhästyminen aiheutti monelle jo merkittävää haittaa.

Tutkimuksessa määritettiin myös myöhästymisminuutin hinta. Ajan laskennallinen arvo kasvoi myöhästymisen pituuden myötä. Esimerkiksi lyhyissä alle 5 minuutin myöhästymisissä arvo oli 8 euroa tunnissa, 15 minuutin myöhästymisissä 25 euroa tunnissa ja 30 minuutin myöhästymisissä 38 euroa tunnissa. Vapaa-ajan matkoilla myöhästymisajan arvo on tutkimuksen mukaan selvästi pienempi kuin työmatkoilla tai työasiamatkoilla.

Epätäsmällisyyden tyypillisimmät vaikutukset liittyivät töistä tai koulusta myöhästymiseen. Myös jatkoyhteyteen ehtimisen epävarmuus ja vastaan tulleen henkilön odotusajan piteneminen aiheuttivat huolia vastaajissa.

Tiedonsaannin nopeus parantaa palvelukokemusta

Kokemuksen ikävyyteen vaikuttaa myös se, onko matkustajalla käytössään tietoa odotusajan kestosta. Lisäksi sillä on väliä, milloin matkustaja saa kuulla myöhästymisestä. Jos muutokset aikataulussa tulivat esille jo ennen matkaa, niin myöhästymisen haittoja ei koettu niin suurina, kuin niissä tilanteissa, joissa myöhästymisestä kuultiin vasta junassa.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan kehittää sellaisia toimia, joilla saadaan vähennettyä rautatieliikenteen myöhästymisten aiheuttamia haittoja matkustajille ja yhteiskunnalle.

Tutkimuksen junamatkustajien kokemasta täsmällisyydestä tilasivat Liikennevirasto ja VR. Tutkimus toteutettiin Tampereen teknillisen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernessä. Junassa tehtävään tutkimukseen osallistui noin 3200 vastaajaa ja täydentävään internet-tutkimukseen noin 2100 vastaajaa.

Junamatkustajien kokema täsmällisyys - Täsmällisyyden arvottaminen kaukojunaliikenteessä Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 54/2013
 


reaktionapit