Hyppää sisältöön

Kansainvälistä merenkulun turvalaitepäivää vietetään 1.7.

Julkaistu 30.6.2021 15.56

Merenkulun turvalaitepäivä muistuttaa turvalaitteiden merkityksestä osana turvallista vesiliikennettä. Päivää vietetään kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön IALA:n (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) perustamispäivänä 1. heinäkuuta. 

Merenkulun turvalaitteita ovat vesiväylien merkitsemistä varten asennetut laitteet, kuten majakat, loistot, viitat, poijut ja linjataulut. Väylävirasto hallinnoi valtion vesiväyliä meri- ja järvialueilla, sekä niiden turvalaitteita. Turvalaitteita eli merimerkkejä näillä väylillä on noin 25 000 kappaletta, toiseksi eniten maailmassa.

Suositukset yhdenmukaistavat merkintöjä

IALA:ssa valmistellaan väyliä, merenkulun turvalaitteita sekä VTS-palveluita (alusliikennepalvelut) koskevia suosituksia, joita noudattamalla varmistetaan meriliikenteen yhdenmukainen toimintaympäristö maailmanlaajuisesti. 

Yksi IALA:n tunnetuimmista suosituksista määrittelee esimerkiksi viittojen ja poijujen värityksen, muodon, käyttötarkoituksen ja mahdollisen valotunnuksen. Suosituksen ansiosta monet tunnetut merimerkit ovat samanlaisia kaikkialla maailmassa, mikä helpottaa niiden tunnistamista kansainvälisesti. Tämän kaltainen viitoitusjärjestelmän harmonisointi aloitettiin jo 1970-luvulla, ja perusperiaatteet ovat säilyneet muuttumattomina tähän päivään saakka.   

Lateraalimerkkien (vihreät sekä punaiset viitat ja poijut) kohdalla ei ole kuitenkaan onnistuttu sopimaan koko maailman kattavasta käytännöstä, vaan niihin on olemassa kaksi erilaiseen väritykseen perustuvaa merkkijärjestelmää. Järjestelmä A on käytössä Euroopassa, Afrikassa, Oseaniassa ja suuressa osassa Aasiaa. Näillä alueilla vihreä viitta osoittaa väylän oikeaa ja punainen viitta vasenta reunaa kuljettaessa satamaa kohden. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä muutamissa Tyynenmeren Aasian puoleisissa valtioissa käytössä on järjestelmä B, jossa kyseiset värit ovat päinvastoin.

Virtuaaliset turvalaitteet

Alusten navigointijärjestelmän kehittymisen myötä fyysisten turvalaitteiden lisäksi asennetaan nykyään myös virtuaalisia turvalaitteita, joiden käyttöä IALA myös ohjeistaa. Virtuaalisten turvalaitteiden sijainti- ja muut tiedot välitetään aluksille radioteitse ja ne voidaan esittää aluksen navigointijärjestelmissä. Laitteet eivät kuitenkaan ole fyysisesti olemassa, joten esimerkiksi perinteinen navigointi niiden avulla ei ole mahdollista. 

Virtuaalisia turvalaitteita voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun tarvitaan tilapäistä merkintää tai kun alueella on haastavaa ylläpitää fyysistä turvalaitetta. 

Väylävirasto osana IALA:n toimintaa

IALA eli Kansainvälinen majakkaliitto on toiminut alalla vuodesta 1957 asti. Väylävirasto toimii Suomen pääedustajana IALA:ssa, ja vaikuttaa tällä hetkellä myös järjestön hallituksessa. Myös esimerkiksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja liikenteenohjausyhtiö Fintraffic ovat mukana toiminnassa liitännäisjäseninä.

Lisätietoja:    
yksikönpäällikkö Simo Kerkelä, Väylävirasto
puh: 029 534 3354
[email protected]

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.