Hyppää sisältöön

Kansainvälistä merenkulun turvalaitepäivää vietetään 1.7.

Julkaistu 1.7.2020

Merenkulun turvalaitepäivä muistuttaa turvalaitteiden merkityksestä osana turvallista vesiliikennettä. Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö IALA:n tuore julkaisu tarjoaa tietopaketin järjestön julkaisuista sekä yleiskuvan turvalaitepalveluiden kansainvälisestä harmonisoinnista.

Kaksi viittaa ja yksi majakka

Turvalaitteet auttavat navigoimaan vesillä

Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön IALA:n perustamaa maailman merenkulun turvalaitteiden päivää vietetään vuosittain 1.7.

Perinteisiä ja silmin havaittavia merenkulun turvalaitteita ovat esimerkiksi majakat, viitat, poijut ja reunamerkit. Niiden avulla merkitään väylät, joita pitkin alusten on turvallista liikkua. Alusten navigointijärjestelmien kehittymisen myötä turvalaitteista löytyy yhä enemmän tietoa myös sähköisesti. Jotkin turvalaitteet ovat nykyisin jo täysin virtuaalisia. 

Merenkulun turvalaitteiden päivän ja sen teeman "Marine Aids to Navigation – Successful Voyages, Sustainable Planet" tarkoituksena on muistuttaa merenkulun turvalaitteiden tärkeästä roolista turvallisessa navigoinnissa. Samalla päivä lisää tietoisuutta IALA:n merkityksestä turvalaitepalveluiden kansainvälisessä harmonisointityössä.

IALA julkaisi tietopaketin alasta, Suomi järjestössä mukana  

IALA julkaisi alkuvuodesta dokumentin "IALA Technical Documents Catalogue 2020”, joka tarjoaa tiiviin tietopaketin IALA:n julkaisuista, järjestön toiminnasta sekä siellä käsiteltävistä kansainvälistä harmonisointia vaativista aihealueista.

IALA:n tehtävä on turvalaitteiden ja VTS-toiminnan eli alusliikennepalvelun standardien, suositusten ja ohjeiden avulla varmistaa meriliikenteelle maailmanlaajuisesti yhtenäinen toimintaympäristö. Järjestö toimii tiiviissä yhteistyössä kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n ja kansainvälisen merikartoitusjärjestön IHO:n kanssa.

Väylävirasto toimii Suomen pääedustajana IALA:ssa, ja edustajamme on valittu myös järjestön hallitukseen toimikaudelle 2018–2022. Traficom ja VTS Finland ovat mukana järjestön toiminnassa liitännäisjäseninä, ja lisäksi toimintaan osallistuu neljä suomalaista laite- ja järjestelmätoimittajaa (Sabik Oy, Meritaito Oy, Furuno Finland Oy ja Navielektro Ky).

Lisätietoja:    

Simo Kerkelä
Yksikönpäällikkö, meriväylien kunnossapito
Väylävirasto
p. 029 534 3354
[email protected]


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.