null
null Kaksikerroksisia lähijunia ja uusia liikennepaikkoja? Asukasmäärän kasvu luo paineita kehittää junaliikenteen tehokkuutta Etelä-Suomessa

Kaksikerroksisia lähijunia ja uusia liikennepaikkoja? Asukasmäärän kasvu luo paineita kehittää junaliikenteen tehokkuutta Etelä-Suomessa

Julkaistu 06.03.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Etelä-Suomen junaliikenteen kehityskuva –selvityksessä (ESSI) mallinnettiin lisääntyvän junaliikenteen mukaisia infrastruktuuritarpeita vuosille 2025 sekä 2045. Selvityksen mukaan vuonna 2025 liikenne toimii vielä melko hyvin, mutta 2040 vuoteen mennessä liikennemäärät kasvavat yli häiriösietoisen liikenteen raja-arvojen ja tarvitaan uusia investointeja.

Kuva 1. ESSI-selvityksessä mallinnettu alue

”Hankkeen päätavoitteena oli analysoida liikennelähtöisesti Etelä-Suomen junaliikenteen tulevaisuuden kysyntää, tarjontaa ja ratainfran kehittämistarpeita”, kertoo projektipäällikkö Heidi Mäenpää Liikennevirastosta. 

Helsingin seudun maankäyttö- ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (MASU2050 ja HLJ2015) valmistelun pohjana käytettyjen ennusteiden mukaan vuoteen 2040 mennessä seudun asukasmäärän arvioidaan kasvavan 1,85 miljoonaan asukkaaseen ja työpaikkojen vastaavasti 950 000 työpaikkaan. Tällainen väkimäärä lisää paineita junaliikenteen lisäämiselle. 

”Tarkastelussa oli nimenomaan vuosien 2025 ja 2040 tilanne aamuruuhkan aikaan. Seudullisessa MAL-suunnitteluyhteistyössä määritettyjen kysyntäennusteiden lisäksi tietoa kerättiin järjestämällä sidosryhmätilaisuuksia, mallintamalla, liikennesimuloinneilla sekä analysoimalla kerättyä dataa”, Mäenpää jatkaa.

Suurimmat suunnittelualueen ongelmakohdat vuonna 2040 ovat Helsingin ratapiha-alue (sisältäen myös Pasilan aseman), Helsinki-Kerava kaukoliikenteen raiteet, Rantarata Kirkkonummelta länteen sekä Kirkkonummen asema. Ongelmien ratkaisuksi selvitys ehdottaa muun muassa kaksikerroksisien junien tai pidempien junien käyttämistä sekä uusien rataosien ja kohtauspaikkojen rakentamista.

Selvitys antaa suuntaviivat matkustajan ja junaliikenteen näkökulmasta radan rakennus- ja suunnitteluhankkeiden ajoitukseen ja tarpeellisuuteen. Selvityksen tuloksia voidaan käyttää seuraavissa lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelu- ja investointihankkeiden ohjelmoinneissa.

Liikennevirasto tilasi selvityksen yhdessä HSL:n kanssa. Suunnittelijoina toimivat Ramboll Finland Oy sekä Proxion Plan Oy.

Lisätietoja:
Liikennevirasto: projektipäällikkö Heidi Mäenpää, p. 029 534 3819 tai [email protected]

HSL: ryhmäpäällikkö Tapani Touru, p. 040 504 2270, [email protected]

Heidi Mäenpää kertoo ESSI-selvityksestä Infra17-tapahtumassa ti 7.3. Helsingin Wanhassa Satamassa klo 13.00. Tilaisuus on ilmainen, mutta sinne tulee rekisteröityä.