Hyppää sisältöön

Jyväskylän ja Pieksämäen välisen rataosuuden tasoristeysten poistojen suunnittelutyöt ovat käynnissä

Julkaistu 6.2.2023 11.28

 

Jyväskylän ja Pieksämäen välisellä rataosuudella on käynnissä tasoristeysten poistoon liittyvä ratasuunnittelu liikenneturvallisuuden lisäämiseksi. Tasoristeysten poiston suunnittelu on osa Väyläviraston Jyväskylä–Pieksämäki perusparannushanketta, joka käynnistyi keväällä 2022. Hankkeella suunnitellaan tasoristeysten poistojen lisäksi myös perusparannusta Jyväskylän ratapihalle ja Jyväskylän ja Pieksämäen väliselle rataosuudelle.

Väylävirasto kuulutti lokakuussa 2022 aloittavansa tasoristeysturvallisuutta parantavan ratasuunnittelun Jyväskylän, Laukaan, Hankasalmen ja Pieksämäen kuntien alueella. Meneillään on kolmen ratasuunnitelman laadinta tasoristeysten poistamiseksi. Ratasuunnittelu liittyy JyväskyläPieksämäki perusparannushankkeeseen ja laadittavat suunnitelmat kattavat koko Jyväskylän ja Pieksämäen välisen rataosuuden. Ratasuunnitelmissa kuvataan poistettaviksi esitettävät tasoristeykset.

"Hankkeella suunniteltavien tasoristeysten poistojen Jyväskylän ja Pieksämäen välisellä rataosuudella on tarkoitus kohentaa tasoristeysturvallisuutta. Rataosuudella on yhteensä 15 tasoristeystä, jotka kaikki tullaan esittämään poistettaviksi. Poistettaville tasoristeyksille suunnitellaan korvaavia tieyhteyksiä sekä ali- ja ylikulkusiltoja", kertoo projektipäällikkö Maija Lavapuro Väylävirastosta.

Jyväskylän ja Pieksämäen välisen rataosuuden ratasuunnittelu käynnistyi vuoden 2022 lopussa ja maastossa on tehty jo suunnitteluun liittyviä mittaustöitä. Suunnittelun toteuttaa Finnmap Infra Oy. Vuonna 2023 hankkeella keskitytään kokonaan suunnitteluun ja tasoristeysten rakentamistyöt alkavat alustavan arvion mukaan vuonna 2026, mikäli hanke saa rakentamisvaiheeseen toteutus- ja rahoituspäätöksen.

Ratasuunnitelmien suunnitelmaluonnoksiin on myöhemmin suunnittelun edetessä mahdollista tutustua kaikille avoimissa vuorovaikutustilaisuuksissa, joissa yleisöllä on tilaisuus antaa palautetta suunnitelmista. Ensimmäinen vuorovaikutustilaisuus järjestetään arviolta alkusyksystä 2023. Ratasuunnitelmien laadinnan etenemisestä ja vuorovaikutustilaisuuksista tiedotetaan myöhemmin suunnittelun edetessä.

 

Rataosan perusparannus pidentää radan käyttöikää

Ratasuunnittelun lisäksi hankkeeseen kuuluu JyväskyläPieksämäki-rataosan ja Jyväskylän ratapihan perusparannus. Mikäli hanke saa rahoitus- ja toteutuspäätöksen, perusparannuksen rakentamistyöt alkavat suunnitelman mukaan vuonna 2024. Radan huonokuntoinen päällysrakenne uusitaan koko matkalta ja Jyväskylän ratapihalla peruskorjataan huonokuntoiset raiteet ja vaihteet sekä parannetaan ratapihan alueen kuivatusta.

"Raidesepeli, ratapölkyt ja kiskot uusitaan koko rataosuudelta. Radan perusparannuksella pystytään varmistamaan junaliikenteen toimivuus pitkälle tulevaisuuteen", Lavapuro kertoo.

Lisäksi hankkeella korjataan rataosan turvalaitteita, sähköratalaitteita ja siltoja. Myös rataosan rumpuja kunnostetaan ja uusitaan ja tehdään pehmeikköjen vaatimia korjaustoimenpiteitä. Kokonaisuudessaan hankkeen on tarkoitus valmistua alustavan aikataulun mukaan vuonna 2028.

 

 

Lisätietoja:

Maija Lavapuro, projektipäällikkö, Väylävirasto, p. 029 534 3382, [email protected]

Seuraa hanketta:

https://vayla.fi/jyvaskyla-pieksamaki-perusparannus

Väyläviraston JyväskyläPieksämäki perusparannushankkeessa uusitaan radan päällysrakenteet ja tehdään muita radan ja Jyväskylän ratapihan parannustöitä. Hankkeessa kohotetaan myös tasoristeysturvallisuutta poistamalla ja parantamalla tasoristeyksiä. Rataosuus on noin 80 kilometrin mittainen ja yksiraiteinen. Rakentaminen alkaa suunnitelman mukaan vuonna 2024 ja hankkeen on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan vuonna 2028. 

 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta