null
null JUKU-järjestelmällä joukkoliikenteen valtionavustusten hakemisesta helpompaa

JUKU-järjestelmällä joukkoliikenteen valtionavustusten hakemisesta helpompaa

Julkaistu 29.06.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto on sähköistänyt joukkoliikenteen prosesseja rakentamalla toimivaltaisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien käyttöön JUKU-järjestelmän. Tammikuussa 2016 järjestelmässä otettiin käyttöön toimivaltaisille viranomaisille suunnattu joukkoliikenteen valtionavustusosio. Tulevana syksynä avataan lisäksi julkinen sivusto, josta hyötyvät laajemmin myös Liikenneviraston joukkoliikenteen sidosryhmät.

Liikenneviraston JUKU-järjestelmä eli joukkoliikenteen rahoitus-, kustannus sekä suoritetietojen keräys- ja seurantajärjestelmällä sähköistettiin seuraavat prosessit:
•    Suurten ja keskisuurten toimivaltaisten viranomaisten joukkoliikenteen valtionavustusten hakeminen, myöntäminen sekä maksatukset
•    ELY-keskusten joukkoliikenteen määrärahanhakemukset
•    Joukkoliikenteen tunnuslukujen kerääminen
•    Joukkoliikenteen kilpailutusrekisteri

”Prosessien sähköistämisen lisäksi JUKU-järjestelmällä haluttiin lisätä läpinäkyvyyttä ja avata joukkoliikenteeseen liittyviä valtionavustus-, suorite ja kilpailutustietoja. Tietojen avaamisesta on hyötyä toimivaltaisten viranomaisten lisäksi myös Liikenneviraston joukkoliikenteen sidosryhmille, kuten liikennöitsijöille ja konsulteille”, kertoo joukkoliikenneasiantuntija Toni Bärman Liikennevirastosta.

Sähköistä JUKU-järjestelmää käyttävät jo nyt kaikki joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset. Syksyllä Liikennevirasto julkaisee julkisen JUKU-sivuston muiden sidosryhmien käyttöön. Tämä sivusto on parhaillaan testausvaiheessa.

"Palaute JUKU-järjestelmän käytettävyydestä ja toiminnallisuudesta on ollut positiivista kehitysvaiheen aikana. Seuraava haaste on saada tietosisältö kattavaksi ja julkaisukelpoiseksi ja siinä tarvitsemme muiden viranomaisten tukea", jatkaa Bärman.

JUKU-järjestelmä täyttää osaltaan Liikennevirastolle liikennekaaressa kaavailtua seurantatehtävää ja Digiloikka-hankkeeseen liittyvää asiakasvuorovaikutuksen sähköistämisen tavoitetta. Järjestelmä on toteutettu vuosina 2015–2016 yhteistyössä Solita Oy:n kanssa ketterällä kehitysmenetelmällä.

Lisätietoja:
joukkoliikenneasiantuntija Toni Bärman, p. 0295 34 3235 tai [email protected]

Joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset

Lue lisää Liikenneviraston digitalisaatiohankkeesta.