Takaisin

JUKU-järjestelmällä joukkoliikenteen valtionavustusten hakemisesta helpompaa

JUKU-järjestelmällä joukkoliikenteen valtionavustusten hakemisesta helpompaa

Julkaistu 29.6.2016

Liikennevirasto on sähköistänyt joukkoliikenteen prosesseja rakentamalla toimivaltaisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien käyttöön JUKU-järjestelmän. Tammikuussa 2016 järjestelmässä otettiin käyttöön toimivaltaisille viranomaisille suunnattu joukkoliikenteen valtionavustusosio. Tulevana syksynä avataan lisäksi julkinen sivusto, josta hyötyvät laajemmin myös Liikenneviraston joukkoliikenteen sidosryhmät.

Liikenneviraston JUKU-järjestelmä eli joukkoliikenteen rahoitus-, kustannus sekä suoritetietojen keräys- ja seurantajärjestelmällä sähköistettiin seuraavat prosessit:
•    Suurten ja keskisuurten toimivaltaisten viranomaisten joukkoliikenteen valtionavustusten hakeminen, myöntäminen sekä maksatukset
•    ELY-keskusten joukkoliikenteen määrärahanhakemukset
•    Joukkoliikenteen tunnuslukujen kerääminen
•    Joukkoliikenteen kilpailutusrekisteri

”Prosessien sähköistämisen lisäksi JUKU-järjestelmällä haluttiin lisätä läpinäkyvyyttä ja avata joukkoliikenteeseen liittyviä valtionavustus-, suorite ja kilpailutustietoja. Tietojen avaamisesta on hyötyä toimivaltaisten viranomaisten lisäksi myös Liikenneviraston joukkoliikenteen sidosryhmille, kuten liikennöitsijöille ja konsulteille”, kertoo joukkoliikenneasiantuntija Toni Bärman Liikennevirastosta.

Sähköistä JUKU-järjestelmää käyttävät jo nyt kaikki joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset. Syksyllä Liikennevirasto julkaisee julkisen JUKU-sivuston muiden sidosryhmien käyttöön. Tämä sivusto on parhaillaan testausvaiheessa.

"Palaute JUKU-järjestelmän käytettävyydestä ja toiminnallisuudesta on ollut positiivista kehitysvaiheen aikana. Seuraava haaste on saada tietosisältö kattavaksi ja julkaisukelpoiseksi ja siinä tarvitsemme muiden viranomaisten tukea", jatkaa Bärman.

JUKU-järjestelmä täyttää osaltaan Liikennevirastolle liikennekaaressa kaavailtua seurantatehtävää ja Digiloikka-hankkeeseen liittyvää asiakasvuorovaikutuksen sähköistämisen tavoitetta. Järjestelmä on toteutettu vuosina 2015–2016 yhteistyössä Solita Oy:n kanssa ketterällä kehitysmenetelmällä.

Lisätietoja:
joukkoliikenneasiantuntija Toni Bärman, p. 0295 34 3235 tai etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset

Lue lisää Liikenneviraston digitalisaatiohankkeesta.


reaktionapit