Takaisin

Juha Piironen luotsaa Serbian liikennesektoria EU-kelpoiseksi

Juha Piironen luotsaa Serbian liikennesektoria EU-kelpoiseksi

Julkaistu 20.7.2015

Liikenneviraston Juha Piirosella on keskeinen rooli paikallisena asiantuntijana liikennehallinnon Twinning-projektissa Serbiassa.

EU:n jäsenyysehdot täyttääkseen Serbian tulee uudistaa hallintoaan ja lainsäädäntöään. Liikennehallinnon alalla Belgradissa käynnistyi huhtikuussa kaksivuotinen Twinning-projekti, jonka suomalais-ranskalais-liettualainen konsortio auttaa kehittämään Serbian viranomaistoimintaa ja yhdenmukaistamaan sen lainsäädäntöä EU-lakien mukaiseksi.

Suomesta projektissa on mukana Liikennevirasto ja projektia johtaa Liikenneviraston kansainvälisen edunvalvonnan ja eurooppalaisen rautatiejärjestelmän johtava asiantuntija, oikeustieteen tohtori, hallintotieteiden lisensiaatti Juha Piironen.

- Ranskalaiset ehdottivat minua tehtävään sen jälkeen, kun olin ollut Evaluation Committee´n tentattavana ja olimme voittaneet projektin tarjouskilpailun.

Piirosen ansiosta konsortio sai tarjousten laatuvertailussa täydet pisteet. Hopeasijalle jäi Saksan, Itävallan ja Espanjan tarjous.

Tehtävään valikoitumiseen vaikuttivat myös Piirosen kokemus vastaavanlaisista hankkeista, Länsi-Balkanin tuntemus, valmiit kontaktit projektin jäseniin ja koulutus.

- Monikansallisessa työympäristössä kulttuurintuntemus auttaa toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Asiantuntijoita täytyy osata motivoida, jotta tuloksia syntyy. Lisäksi tarvitaan joustavuutta ja luovaa ajattelua, koska muutoksia tulee aina.

Myös aloite Liikenneviraston osallistumisesta projektiin tuli ranskalaisilta. Liikennevirastoa pidetään kiinnostavana kumppanina ja kokemukset suomalaisista ovat olleet positiivisia: työt tehdään hyvin ja tavoitteet saavutetaan.

Serbialaiset ovat projektissa innokkaasti mukana

Tällä hetkellä konsortiossa on noin 40 asiantuntijaa, mutta rekrytointien myötä määrä voi kasvaa vielä usealla kymmenellä. Asiantuntijat vievät Serbiaan EU-jäsenmaiden parhaita käytäntöjä (best practices), jotka ovat kokemuksiin perustuvaa tietoa ongelmatilanteista ja niiden erilaisista ratkaisumalleista.

- Ehdokasvaltiossa tarvitaan uudenlaista ajattelua, kun se siirtyy EU-järjestelmään. EU:n liikennejärjestelmä ei välttämättä ole sen parempi tai huonompi, mutta se on erilainen. Osaamisen ja tietämyksen tasoa pitää laajentaa.

Piirosen mukaan Serbian hallintokulttuuri on hierarkkista ja byrokraattista. Avoimuudessa ja läpinäkyvyydessä on parannettavaa. Toisaalta liikennehallinto ei ole kaikkein ongelmallisin osa-alue.

- Serbialaiset ovat sodankäyneitä ihmisiä ja heidän kokemuspiirinsä on laaja. Kaikesta paistaa tekemisen meininki eikä pienistä narista. Yhteistyö on sujunut todella hyvin.


Piirosen toimisto sijaitsee hallintorakennuksessa Belgradin keskustassa. Päivät täyttyvät kokouksista sekä asiantuntija- ja sidosryhmätapaamisista. Projektinjohtaja on käytettävissä seitsemänä päivänä viikossa. Tavallisesti sunnuntaisinkin on tapaamisia.

- En koe sitä rasitteeksi. Kun saa töitä alta pois, projekti etenee. Vastapainoksi työlle treenaan usein kuntosalilla.

Teksti: Katri Sipilä
Kuva: Aki Härkönen


reaktionapit