null
null JOUSI tähtää korkealle - tavoitteena 200 miljoonaa uutta joukkoliikennematkaa vuoteen 2022 mennessä

JOUSI tähtää korkealle - tavoitteena 200 miljoonaa uutta joukkoliikennematkaa vuoteen 2022 mennessä

Julkaistu 10.02.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Jos jousiammunnassa haluaa osua kymppiin, täytyy mielen ja kehon pelata saumattomasti yhteen. Myös joukkoliikenteessä eri toimijoiden yhteistyö on elintärkeää. Joukkoliikenteen valtakunnalliset eri toimijat ovat perustaneet JOUSI-yhteistoimintaryhmän, jonka tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen matkoja radikaalisti vuoteen 2022 mennessä. Nyt kerromme, miten ryhmä aikoo onnistua tavoitteessaan ja osua napakymppiin.

Joukkoliikenteen valtakunnallisten eri toimijoiden perustaman JOUSI-yhteistoimintaryhmän tavoitteena on matkaketjujen toimivuuden varmistaminen ja edistäminen, kaupunkiseudun joukkoliikenteen vetovoiman lisääminen sekä toimialan markkinoiden ja yleisen toimivuuden tukeminen. JOUSI-ryhmä kehittää ja edistää asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden rakentumista sekä alan houkuttelevuutta ja osaamista.

JOUSI-toiminnassa ovat mukana Linja-autoliitto, Paikallisliikenneliitto, Kuntaliitto sekä edustus liikenteenharjoittajilta, suurilta ja keskisuurilta kaupunkiseuduilta, ELY-keskuksista, Liikennevirastosta, VR:ltä, Liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Osakeyhtiöltä.
Joukkoliikennealan toimijoiden yhteisenä tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen matkoja vuoteen 2022 mennessä 200 miljoonalla matkalla nykyisestä 530 miljoonasta vuosittaisesta matkasta.

Jousi-ryhmä on hankkeistanut vuonna 2015 toimintaansa neljään hankkeeseen.   


Hanke 1: kilpailuedellytykset ja alan houkuttelevuus

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa alasta, asiakastarpeista sekä liiketoimintamahdollisuuksista nykyisille ja uusille alan toimijoille ja palvelun tuottajille. Tarkoituksena on vahvistaa joukkoliikenteen asemaa osana liikkumisen palvelujen kehittämistä ja henkilökuljetusten runkoa. Hankkeen vastuu on Paikallisliikenneliitolla.


Hanke 2: Infra ja matkaketjujen sujuvuus

Hankkeen tavoitteena on kehittää kaupunkiseutujen matkaketjuja sekä parantaa asiakkaiden kokemaa palvelutasoa. Erityisesti keskitytään joukkoliikennettä edistäviin toimenpiteisiin ja sitä palvelevan infran kehittämiseen kaupunkiseuduilla. Hankkeesta vastaavat kaupunkiseudut.


Hanke 3: Asiakaslähtöiset informaatiopalvelut

Hankkeen tavoitteena on luoda kokonaisuus, jossa palvelut tarjoavat käyttäjälleen kaiken sen informaation, jota tarvitaan luotettavaan, mukavaan ja tehokkaaseen liikkumiseen. Informaatiopalvelut kattavat niin matkustamisen suunnitteluun tarvittavat tiedot, reaaliaikaiset liikkumis- ja häiriötiedot sekä matkustamiseen välillisesti liittyvät tiedot, kuten matkalla ja liityntäpaikoissa tarjottavat palvelut. Palvelut mahdollistavat käyttäjälähtöisten tietojen tuottamisen ja välittämisen. Hankkeen vastuutaho on Liikennevirasto.


Hanke 4: Matkakorttien ja lippujärjestelmien yhteensovittaminen

Hankkeen tavoitteena on tuottaa palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa matkan suunnittelun ja oston koko matkaketjulle. Kokonaisuus tarjoaa asiakkaalle tietoa matkan hinnasta ja sen muotoutumisesta. Hanke on vahvassa vuorovaikutuksessa Asiakaslähtöiset informaatiopalvelut -hankkeen kanssa. Hankkeesta vastaa TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy.


Lisää käyttäjälähtöisyyttä joukkoliikenteeseen

Näiden hankkeiden lisäksi JOUSI-yhteistyössä edistetään Liikenneviraston, Trafin sekä liikenne- ja viestintäministeriön yhteistä Asiakkaan ääni -projektia. Projektin tavoitteena on kehittää liikennejärjestelmää – matkaketjuja, liikkumisen palveluita, yms. – matkustajien näkökulmasta, matkustajien toiveet, tarpeet ja käyttäytyminen huomioiden. Uuden toimintamallin luomisessa on tärkeintä ymmärtää kansalaisvaikuttamisen ja osallistumisen lainalaisuuksia ja trendejä sekä uuden internet- ja mobiiliteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Näkökulmana on käyttäjälähtöinen liikennejärjestelmä ja sen luotettavuuden turvaaminen.

Liikennevirasto toimii JOUSI-yhteistoimintaryhmän vetäjänä ja vastaa Asiakaslähtöiset informaatiopalvelut –hankkeesta.


Lisätietoja:

JOUSI ryhmä: Marja Rosenberg, p. 029 534 3802 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Asiakaslähtöiset informaatiopalvelut -hanke: Elsi Sarjo, p. 029 534 3094 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.