null
null Joukkoliikenteen JUKU-järjestelmän tiedot ovat nyt kaikille avoimia

Joukkoliikenteen JUKU-järjestelmän tiedot ovat nyt kaikille avoimia

Julkaistu 19.12.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikenneviraston JUKU-järjestelmä otettiin käyttöön tammikuussa 2016. JUKU-järjestelmä sähköisti joukkoliikenteen prosesseja joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille ja muille sidosryhmille. Kuluvan vuoden aikana järjestelmän ominaisuuksia on laajennettu ja nyt JUKUn tietoja on avattu kaikille avoimeen sivustoon.

Julki-JUKUun on tuotu toimivaltaisten viranomaisten tunnuslukutietoja sekä tulevia kilpailutuksia. Tavoitteena on saada alueellista tietoa joukkoliikenteen kysynnästä ja tarjonnasta sekä tulevista kilpailutuksista joukkoliikenteen tilastointia ja tutkimusta varten. Tietojen avaamisesta on hyötyä toimivaltaisten viranomaisten lisäksi myös Liikenneviraston joukkoliikenteen sidosryhmille, kuten liikennöitsijöille ja konsulteille.

Jatkokehityksessä kiinnitetään huomiota erityisesti JUKUn tietosisällön parantamiseen ja tiedon kattavuuteen. Tietosisällön päivittäminen ja parantaminen on toimivaltaisten viranomaisten vastuulla. JUKUlla kerättävä tieto joukkoliikenteestä täyttää osaltaan liikennekaaressa Liikennevirastolle määriteltyä liikkumispalveluiden seurantatehtävää. JUKUn jatkokehityksessä voidaan huomioida liikennekaaren määritelmien ja tavoitteiden mukaisesti myös laajempi liikkumispalvelutarjoajien joukko.

JUKU-sivusto löytyy osoitteesta: https://juku.liikennevirasto.fi/

JUKU-järjestelmä on joukkoliikenteen rahoitus-, kustannus sekä suoritetietojen keräys- ja seurantajärjestelmä.

Lisätietoja:

joukkoliikenneasiantuntija Toni Bärman, p. 029 534 3235 tai [email protected]