Takaisin

Jäänmurtajien avulla talvimerenkulku sujuu

Jäänmurtajien avulla talvimerenkulku sujuu

Julkaistu 21.1.2015

 21.1.2015 Vaihtelevien säiden vuoksi merialueet ovat jäätyneet normaalitalvia hitaammin. Jopa Perämerellä ja Saimaalla on jäätä normaalia niukemmin. Liikennevirastossa seurataan jäätilanteen kehittymistä tarkasti ja ollaan valmiina lähettämään kolmas murtaja Perämerelle siellä ennestään avustavien Kontion ja Otson avuksi. Ruotsin puolella avustavat murtajat Atle ja Ymer.

Merenkurkussa avustaa viikonlopusta alkaen ruotsalaismurtaja Ale, tarvittaessa myös Suomen satamien liikennettä. Suomenlahdella jäitä on lähinnä Pietarin alueella ja Suomen puolella suojaisissa lahdissa.

Hyvät jäissä kulkevat alukset pätevine miehistöineen ovat tärkeä osa talvimerenkulun toimijoiden yhteistyötä. Jäänmurtajien tehtävänä on avustaa Itämerellä liikennöiviä aluksia muun muassa avaamalla väyliä, hinaamalla ja irrottamalla aluksia jäistä sekä varmistamalla talviliikenteen turvallisuus. Haasteita jäänmurrolle asettavat muun muassa Itämeren vilkas meriliikenne sekä vaikeat sää- ja jääolosuhteet.

Suomen vesillä talvimerenkulkua avustavat nykyisin yhdeksän Liikenneviraston tähän käyttöön rahtaamaa jäänmurtajaa, jotka huolehtivat, että liikennöinti ei ankarinakaan talvina katkea. Luonnollista on, että vaikeissa olosuhteissa meriliikenne saattaa hidastua, mutta tavoitteena on, että liikennöinti Itämerellä on sujuvaa ympäri vuoden.  Jäänmurtajia on valmiudessa marraskuun alusta aina toukokuun loppuun. Tavallisesti ensimmäinen jäänmurtaja lähtee liikkeelle joulukuun aikana ja viimeinen murtaja palaa kotisatamaan viimeistään toukokuun lopussa.

Perämeri jäätyy poikkeuksetta joka talvi, ja kovana talvena avustukset alkavat jo Ahvenanmereltä, mikä asettaa talvimerenkululle haasteita. Liikennevirasto ja Ruotsin Sjöfartsverket huolehtivatkin jäänmurrosta Pohjanlahdella tiiviissä yhteistyössä. Ruotsin kanssa tehtävä yhteistyö on arvokasta, koska sillä varmistetaan talviliikenteen optimaalinen sujuvuus ja kustannustehokkuus. Pohjanlahden liikenteen lisäksi Suomen on huolehdittava normaaleina talvina avustuksista myös Suomenlahdella Hangon itäpuolisiin satamiin.

Itämeri asettaa haasteita talvimerenkululle

Itämeri on sisämeri, joka jäätyy pohjoisilta osiltaan joka talvi. Ankarina talvina se saattaa jäätyä kokonaan. Vaikeiden sää- ja jääolosuhteiden lisäksi oman haasteensa talvimerenkululle asettaa Itämeren runsas meriliikenne. Itämerellä kulkee ympäri vuoden erilaisia aluksia matkustajalaivoista erikokoisiin ja tyyppisiin rahtialuksiin.

Talvet jaetaan perinteisesti leutoon, normaaliin ja ankaraan talveen. Ankarina talvina jääpeite yltää aina Tanskaan saakka. Laajan ja paksun jääpeitteen lisäksi vastaavanlaisen haasteen liikenteen sujumiselle asettavat leutojen talvien kovat myrskytuulet, jotka kasaavat jään ahtojäävalleiksi. Suomessa usein puhaltava lounaistuuli pakkaa jäävalleja Suomen rannikolle, ja tällaisissa tilanteissa jäänmurtajien apu on usein välttämätöntä. Koska jäänmurtajat pitävät Suomen meriväylät avoimina, Euroopan unioni on hyväksynyt ne osaksi TE-verkostoaan.

Liikenneviraston tehtävänä on turvata talvimerenkulun edellytykset. Liikennevirasto tekee talvimerenkulussa yhteistyötä Itämeren valtioiden kanssa ja on sopimuksilla varmistanut jäänmurtaja kapasiteettia Ruotsin valtion, Arctia Shipping Oy:n, Alfons Håkans Oy:n sekä muiden yksityisten hinaajayhtiöiden aluksista. Kaikki jäänmurtopalvelut toteutetaan ympäristöä säästävästi, turvallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Jäänmurtopalvelut kattavat jäissä tapahtuvan alusten avustamisen, reitityksen suunnittelun ja siihen liittyvän liikenteen ohjauksen

 

 


reaktionapit