null
null Isoja infrahankkeita otettiin liikenteelle ennätysmäärä

Isoja infrahankkeita otettiin liikenteelle ennätysmäärä

Julkaistu 19.12.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirastolla on parhaillaan käynnissä yli 30 isoa infrahanketta eri puolella Suomea. Näistä liikenteelle on otettu tänä syksynä useita. Hankkeet ovat pysyneet hyvin aikataulussa ja budjetissa.

Useassa hankkeessa vihertöitä ja viimeistelyjä tehdään vielä keväällä, mutta sujuvan ja turvallisemman liikenneyhteyden tuomaa hyötyä päästää ulosmittaamaan jo aiemmin.

"Nyt valmistuneet hankkeet palvelevat alueen asukkaiden lisäksi selkeästi myös elinkeinoelämää. Logistiikkakustannuksissa sujuvat liikenneyhteydet näkyvät nopeasti", sanoo apulaisjohtaja Esa Sirkiä. Isoja onnistumisia on tullut työturvallisuudesta. "Työmaiden turvallisuuden parantamiseksi on tehty tiivistä yhteistyötä palveluntuottajien kanssa ja muutamalla työmaalla saavutettu 0 tapaturman tulos on erinomainen."    

Vt 4 Rovaniemi

Rovaniemen kohdan perusparannushankkeessa valtatietä kunnostettiin 2,5 kilometrin matkalta kaupungin ydinkeskustasta etelään Oijustielle asti. Uudistusten myötä liikenne keskustan välittömässä läheisyydessä sujuvoitui ja liikenneturvallisuus parani. Myös kevyen liikenteen turvallisuus parani. Hanke alkoi kesällä 2014.

Tutustu hankkeeseen: www.liikennevirasto.fi/vt4rovaniemi

Vt 8 Turku-Pori, Nousiainen ja Luostarikylän eritasoliittymä

Vt 8 Turku-Pori -hankkeessa valmistui kesällä 2016 Raisio-Masku -osuus ja syksyllä nelikaistainen osuus jatkui jo Nousiaisiin saakka. Raisio-Nousiainen välille rakennettiin kolme eritasoliittymää. Luostarinkylän eritasoliittymän rakennushanke valmistui Raumalla. Liikennevirasto ja Rauman kaupunki rakennuttivat yhdessä eritasoliittymän sekä neljä uutta siltaa.

Tutustu hankkeeseen: www.liikennevirasto.fi/turkupori

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie

Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -projektissa rakennettiin 18,5 kilometrin mittainen, keskikaiteellinen ohituskaistatie uudelle paikalle Ilmajoen Rengonkylästä Seinäjoen Nurmoon. Tien myötä raskas liikenne siirtyi pois keskustasta ja paransi liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta sekä vähensi polttoainepäästöjä.

Hanke alkoi vuonna 2013.

Tutustu hankkeeseen: www.liikennevirasto.fi/seinajoenitainenohikulkutie

Vt 12, Tampereen rantatunneli

Suomen pisin maantietunneli (2,3 km) avautui liikenteelle marraskuussa, puoli vuotta aikataulusta edellä. Hankkeeseen kuuluu eritasoliittymiä tie- ja katujärjestelyineen ja työt jatkuvat vielä vuoden 2017. Tunneliin siirtynyt liikenne vapauttaa maata Näsijärven rannasta kaupungin kehittämiseen sekä parantaa liikenteen sujuvuutta kaupungissa.

Hanke alkoi vuonna 2013.

Tutustu hankkeeseen: www.liikennevirasto.fi/rantatunneli

Vt 5 Mikkelin kohta

Vt5 Mikkelin kohta -hankkeen parannustyöt hyödyttävät itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäistä liikennettä. Hankkeessa rakennettiin toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannettiin eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä on huolehdittu rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia. Viimeistely- ja vihertöitä tehdään vielä keväällä 2017.

Hanke käynnistyi vuonna 2014.

Tutustu hankkeeseen: www.liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta

Vt 3, Arolammin eritasoliittymä, Riihimäki

Valtatielle 3, Hyvinkään pohjoisen ja Riihimäen eteläisen eritasoliittymän väliin rakennettu Arolammin eritasoliittymä muodostaa uuden yhteyden valtatielle 3 Herajoen teollisuusalueelta ja Retkiojan suunnalta. Järjestelyjen myötä raskas liikenne siirtyi katuverkolta valtatielle.

Hanke toteutettiin valtion, kunnan ja elinkeinoelämän yhteistyönä vuosina 2015-16.

Tutustu hankkeeseen: www.liikennevirasto.fi/vt3arolammi

Kehä I Kivikontie

Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin yhteinen kehittämishanke Kivikon kohdalla valmistui suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa alkusyksystä. Hanke on vähentänyt Kehä I:n ruuhkia ja yhtenäistänyt kaupunkirakennetta, kun Viikki, Kivikko ja Myllypuro on nyt yhdistetty toisiinsa uudella reitillä.

Hanke alkoi vuonna 2013.

Tutustu hankkeeseen: www.liikennevirasto.fi/kivikontie

Länsiväylä, Länsimetron liityntäyhteydet

Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeessa parannettiin Espoonlahti-Matinkylä -välillä meluntorjuntaa, kevyen liikenteen yhteyksiä ja ennen kaikkea joukkoliikenneyhteyksiä tulevan metron tarpeisiin.

Hanke toteutettiin vuosina 2014-16.

Tutustu hankkeeseen: www.liikennevirasto.fi/lansivayla

Kt 52 Salon itäinen ohitustie

Kt 52:n Salon itäinen ohitustie ohjaa kaupungin keskustan läpi kulkevan liikenteen uudelle tieyhteydelle. Uusi tielinjaus vähentää keskusta-alueelta läpikulku- ja raskaan liikenteen haittoja, parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää.

Hanke käynnistyi vuonna 2015.

Tutustu hankkeeseen: www.liikennevirasto.fi/kt52salo

Kt 77 Viitasaari

Kantatietä 77 parannettiin välillä Viitasaari-Keitele. Tavoitteena oli lisätä kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta ja sujuvoittaa liikennettä keskeisellä itä-länsi-yhteysvälillä.

Hankkeen työt alkoivat 2015 ja viimeinen päällystekerros tehdään kesällä 2017.

Tutustu hankkeeseen: www.liikennevirasto.fi/kt77

Mt 148 Kerava

Maantie 148:n parannushankkeessa Tuusulasta Keravan kautta Sipooseen johtavaa maantietä parannettiin Keravan kohdalla maantielle sekä sen liittymiin rakennettavien lisäkaistojen avulla. Kevyen liikenteen turvallisuus parani hankkeessa rakennettujen alikulkujen avulla. Uudet järjestelyt purkavat ruuhkaa ja parantavat kehittyvän alueen maankäytön edellytyksiä.

Tutustu hankkeeseen:  www.liikennevirasto.fi/mt148