Hyppää sisältöön

Infra-alan uusi, kustannuslaskentaa helpottava Ihku-laskentapalvelu julkistetaan 21.1.2021

Julkaistu 18.1.2021 9.12

Uusi, infra-alaa muuttava kustannuslaskentapalvelu lanseerataan julkistamistilaisuudessa 21.1.2021 kello 9-11. Ihku-allianssi kutsuu infra-alan suunnittelijat, urakoitsijat, konsultit ja tilaajat palvelun lanseeraustilaisuuteen, jossa valotetaan kehitystyötä, uuden laskentapalvelun ominaisuuksia ja käyttöönoton aikataulua.

Pitkään odotettu hetki infran ja kustannuslaskennan parissa työskenteleville koittaa 21.1.2021, kun uusi Ihku-laskentapalvelu lanseerataan verkkotilaisuutena kello 9-11. Tilaisuudessa kerrotaan uudesta palvelusta, sen ominaisuuksista sekä siitä, milloin ja miten palvelun voi tulevaisuudessa ottaa käyttöön. Lisäksi julkistamistilaisuudessa kerrotaan Ihku-allianssin ainutlaatuisesta kehitystyöstä ja esitellään käyttöön otettava versio laskentapalvelusta.

– Kerromme tilaisuudessa mitä kahden vuoden aikana on saatu tehtyä. Tämä on yhden vaiheen päätepiste, sillä nyt toteutetun toiminnallisuuden osalta työn painopiste siirtyy käyttöönottoon, kertoo hankkeen projektipäällikkö Timo Ruoho.

– Tiimimme on kahden vuoden aikana rakentanut käytännössä alusta alkaen infra-alalle kattavan panospohjaisen rakennusosakirjaston ja sitä hyödyntävän, nykyaikaisen laskentasovelluksen, täydentää Ruoho.

Ruohon mukaan sovelluksen laskentakyky on jo nyt arvioitu hyväksi ja käyttöliittymä on saanut positiivista palautetta. Rakennusosakirjasto toimii palvelun sydämenä ja sisältää yli 4000 erilaista rakennusosaa. Viisi sovelluksesta tähän mennessä julkaistua esiversiota on testautettu tilaajan edustajista koostuvalla asiakastestausryhmällä, minkä pohjalta sovellusta on korjattu ja kehitetty eteenpäin. Projektin tilaajaosapuolina toimivat Väylävirasto, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Jyväskylä.

Ihku-allianssin tuoteomistajan, asiakastestausryhmän ja konsulttiryhmän vetäjän, Väyläviraston Ari Huomon mukaan jokainen kehitysversio rikastutti edellisiä. Myös suunnittelukonsultit pääsivät mukaan testaamaan järjestelmää jo kehitystyön puolivälissä.

Ajantasaisia ja läpinäkyviä kustannusarvioita hankkeen eri vaiheisiin

Ihku-laskentapalvelu tulee muuttamaan infrahankkeiden suunnitteluprosessia tilaajien näkökulmasta. Lisäksi palvelu helpottaa suunnittelijan työtä. Laskentapalvelun avulla mahdollistetaan kustannusarvioiden helppo päivittäminen siirryttäessä hankkeen suunnitteluvaiheesta toiseen. 

Ihku-laskentapalvelu lisää myös alan kustannustietoisuutta, sillä palvelussa on mahdollista tarkastella, mistä rakennusosien kustannukset muodostuvat, ja millä työsaavutuksilla ja panoshinnoilla ne on laskettu. Jokainen palvelun käyttäjä pääsee selaamaan vapaasti tätä tietoa.

Ruohon mukaan käyttöönotto tilaajaorganisaatioissa ei ole välttämättä läpihuutojuttu. Uuden laskentapalvelun käyttöönotto tapahtuu aluksi mm. vaiheittaisesti pilottiprojektien avulla. 

– Asteittaisen käyttöönoton avulla voimme reagoida nopeasti erilaisiin alkuvaiheen ongelmiin ja parannustoiveisiin, kertoo käyttöönoton projektipäällikkö Olli Rajamäki. 

Julkistamistilaisuudessa tarjotaan katsaus myös tilaajaosapuolten käyttöönottoprojekteihin, asiakastukipalveluihin ja siihen, kuinka allianssin ulkopuoliset  voivat ottaa palvelun käyttöön.

Allianssimallin ja hyvän yhteistyön avulla tuloksiin

Allianssimallin hyödyntäminen IT-hankkeissa on vielä harvinaista. Tilaajan projektipäällikön, Väyläviraston Heli Sissosen mukaan allianssimalli tukee kuitenkin erityisen hyvin yhteistyötä ja yhteisen vision luomista.

– Ilman allianssimallia ja hyvää yhteistyötä emme olisi saaneet tässä aikataulussa tällaisia tuloksia aikaan, hehkuttaa Sissonen. 

Julkistamistilaisuuden myötä hankkeen toteutusvaihe päättyy helmikuun lopussa ja allianssi siirtyy palveluvaiheeseen. Kehitystyö jatkuu edelleen.

– Jatkamme lähes samalla volyymilla. Parannamme ja täydennämme jo nyt tehtyä, minkä lisäksi lähdemme kehittämään hankeosalaskentaa. Tämä vaatii omat laskentamallinsa ja kokonaan oman osion sovellukseen, täsmentää Huomo.

Tilaisuuden ohjelman ja ilmoittautumislinkin löydät täältä

Lisätietoja: 

www.ihkuallianssi.fi

Video:Ihku-laskentapalvelu helpottaa suunnittelijan arkea

Timo Ruoho, Ihku-allianssin projektipäällikkö, [email protected], Puh. 040 507 8809

Ari Huomo, Ihku-allianssin tuoteomistaja, [email protected], Puh. 029 534 3609

Liite: Kuvakaappaus Ihku-laskentasovelluksesta. Kuvassa "Katu 1", joka on osa (keksittyä) hanketta "Capellan puistotie ". Laskelmalla työstetään Katu 1:n kustannusarviota ja siinä näkyvät mm. sinne tuodut rakennusosat, niiden määrät ja kustannusarviot. Rakennusosan ja rakennusosan tuotanto-osat voi avata nuolesta, nähdäkseen laskennan lähtöarvot ja rakennusosan yksikköhinnan muodostumisen.

Liitteet