Hyppää sisältöön

Infra-alan seminaari 15.6

Julkaistu 23.6.2011

Infra-alan seminaarissa 15.6 Liikenneviraston edustajat esittelivät alkuvuodesta 2011 käynnistettyä kahdeksaa strategista hanketta ja niiden keskeisiä tuloksia. Seminaarin aikana Liikennevirasto myös kävi vuorovaikutteista keskustelua paikalla olevien infra-alan toimijoiden kanssa. Huomioita ja mielipiteitä saattoi ilmaista tekstiviestitse, äänestämällä sekä keskustelemalla muiden osallistujien kanssa.

Päivän avasi pääjohtaja Juhani Tervala, joka painotti että on panostettava älykkäisiin ratkaisuihin, jotta liikennejärjestelmä toimii. Hänen mukaansa erityisen tärkeitä tekijöitä tavoitteiden saavuttamisessa ovat priorisointi sekä oikeanlaiset työskentelytavat. Tervala esitteli myös Liikenneviraston strategisia näkökulmia ja prosesseja.

Liikennevirasto käynnisti strategiset hankkeet vuoden 2010 aikana laaditun strategian toteuttamiseksi. Ne ovat hankinnan toimintalinjojen kehittäminen, hankearvioinnin kehittäminen, väylien rakenteellisen kunnon hallinta, matka- ja kuljetusketjujen palvelutasot, suunnittelun toimintalinjat, liikenneohjausjärjestelmien uusimisen periaatteet, toimintajärjestelmän uusiminen ja hallinnon yhtenäistäminen. Hankkeita esittelemässä olivat ylijohtajat Kari Ruohonen, Raimo Tapio ja Anne Herneoja sekä liikesuunnittelujohtaja Mervi Karhula.

Kautta seminaarin painotettiin loppukäyttäjänäkökulmaa ja sitä, että liikenteen on toimittava käyttäjän kannalta sujuvasti joka päivä. Matka- ja kuljetusketjujen päivittäinen toimivuus on kaikkien strategisten hankkeiden yhteinen tavoite, ja tämä voidaan saavuttaa tehokkuudella ja yhteistyöllä.
 
Seminaarin aikana kerätyt äänestystulokset ja tekstiviestit talletettiin, ja niitä käytetään alan kehitystyöhön.

Lämpimät kiitokset kaikille seminaariin osallistuneille!
 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.