Hyppää sisältöön

Inbjudan till presentation av vägplanen på informationsnätet: Förbättring av lv 1324 (Lahnusvägen) genom att bygga gång- och cykelled mellan Lahnus - Klaukkala, Esbo och Nurmijärvi, Vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Esbo stad och Nurmijärvi kommun inleder uppgörandet av vägplanen enligt rubriken, samt tillhörande undersökningar.  

Vägplanens omfattar att bygga en gång- och cykelled invid landsvägen 1324 (Lahnusvägen) Lahnus – Klaukkala, mellan befintliga gång- och cykelleder. Längden på den planerade gång- och cykelvägen är cirka 5,0 kilometer. En del av planområdet (ungefär 3,2 km) tillhör Esbo stad och en del (cirka 1,8 km) tillhör Nurmijärvi kommun. 

Utkasten till vägplanen presenteras mellan 23.11. - 7.12.2020 på informationsnätet på adressen: https://www.suunnitelma.info/mt1324_Lahnuksentie/
Områdets invånare, markägare samt andra intressenter kan då bekanta sig med utkasten till vägplanen samt ge respons.
 
Åsikter och respons angående planen kan skickas via epost senast 7.12.2020 till adressen [email protected]
Vid behov kan man angående planen även ringa till personerna nedan 2.12.2020 mellan kl. 15.00 – 17.00.

NTM-centralen i Nyland hanterar de personuppgifter som behövs för uppgörandet av planen. Mer information om vägplaneringens datasekretesspraxis fås på webbsidans datasekretesspartition på adressen https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Inbjudan har publicerats på NTM-centralens informationsnät 18.11.2020
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

För tilläggsinformation angående planen:

NTM-centralen i Nyland, projektchef Mikko Vihermäki, 
tfn 0295 036 015, [email protected] 

Destia Oy, projektchef Pauli Pietiläinen
tfn 040 675 2291, [email protected]

Esbo stad, projektingenjör Jaana Salo,
tfn 046 877 1854, [email protected]

Nurmijärvi kommun, trafikingenjör Pia Korteniemi
tfn 040 317 2311, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa
 

Julkaistu 18.11.2020