Hyppää sisältöön

Inbjudan till presentation av vägplanen på informationsnätet: Förbättring av lv 1070 (Werlandervägen) genom att bygga gång- och cykelled mellan Sammatti - Myllykylä, Lojo

NTM-centralen i Nyland och Lojo stad uppgör en vägplan för ”förbättring av lv 1070 (Werlandervägen) genom att bygga gång- och cykelled mellan Sammatti - Myllykylä, Lojo”.


Vägplanens syfte är att förbättra områdets trafiksäkerhet genom att bygga en gång- och cykelled brevid landsvägen 1070 (Werlandervägen) mellan Sammatti och Myllykylä. Planeringsområdet börjar vid landsvägens 104 (Punasentolpantie) anslutning och slutar vid landsvägens 1070 (Karstuntie) anslutning. 


Utkasten till vägplanen presenteras mellan 2. - 15.11.2020 på informationsnätet på adressen https://paikkatieto.sweco.fi/docs/projects/23701363/
Områdets invånare, markägare samt andra intressenter kan då bekanta sig med utkasten till vägplanen samt ge respons.


Åsikter och respons angående planen kan skickas via e-post senast 18.11.2020 epost till adressen [email protected] Vid behov kan man angående planen även ringa till personerna nedan 11.11.2020 mellan 
kl. 15.00 – 17.00.


NTM-centralen i Nyland hanterar de personuppgifter som behövs för uppgörandet av planen. Mer information om vägplaneringens datasekretesspraxis fås på webbsidans datasekretesspartition på adressen https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.


Inbjudan har publicerats på NTM-centralens informationsnät 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset  28.10.2020.


För tilläggsinformation angående planen:

NTM-centralen i Nyland, projektchef Mikko Vihermäki, 
tfn 0295 036 015, [email protected] 

Lojo stad, chef för stadsteknik Seppo Lötjönen,
tfn 050 529 9869, [email protected]

Sweco Infra & Rail Oy, projektchef Paula Lakua, 
tfn 050 370 5252, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa
 

Julkaistu 28.10.2020