Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Vt 9 parantaminen välillä Välikangas - Honkalampi, Liperi, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 8.10.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset
Kuulutus on nähtävillä 8.10.2020 - 9.11.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antavat Pohjois-Savon ELY-keskuksesta:
Jari Kuokkanen puh. 0295 026 734, [email protected] (ei tavoitettavissa
viikolla 42)
Tommi Huttunen puh. 0295 026 655, [email protected]

Julkaistu 08.10.2020