Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Vt 9 parantaminen välillä Lotteinen - Jännevirta, Siilinjärvi, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen sanomalehdissä Uutis-Jousi ja Savon Sanomat.

Kuulutus julkaistaan 30.6.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 30.6.2022 – 1.8.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Pohjois-Savon ELY-keskuksesta projektipäällikkö Linda Niskanen, puhelin 0295 026 124 ja sähköposti [email protected]
 

Julkaistu 30.06.2022