Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Vt 9 parantaminen rakentamalla keskikaiteelliset ohituskaistat välille Yliskylä - Oritupa, Orivesi, tiesuunnitelma

Aika: 29.07.2020-29.07.2020

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 29.7.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 29.7.2020 – 7.9.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Pirkanmaan ELY-keskuksesta Heikki Koski, puh. 0295 036251, [email protected]

Julkaistu 29.07.2020