Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Vt 4 Vaajakosken moottoritie, melusuojaukset välillä Ahonlaita – Haapalahti, Jyväskylä, tiesuunnitelma

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista.
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
Jyväskylän alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehti Keskiuomalaisessa. 

Kuulutus julkaistaan Keski-Suomen ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 18.2.2021 – 22.3. 2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta Kari Komi,
puhelin 0295 024 691 ja [email protected]

Julkaistu 18.02.2021