Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Vt 4 parantaminen rakentamalla kävely- ja pyöräilytie Kersilön kylän kohdalla, tiesuunnitelma, Sodankylä

Aika: 15.09.2020

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee asiakohdassa mainittua tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa sekä julkaisemalla kuulutuksen sanomalehdissä Lapin Kansa ja Sompio-lehti.

Kuulutus julkaistaan 15.9.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa: www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksesta projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puh. 0295 037 262, tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi.

Julkaistu 23.09.2020