Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Vt 4 Jyväskylä – Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri – Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa. Muutossuunnitelma Lintukankaan eritasoliittymän kohdalla.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutusta koskevan ilmoituksen sanomalehti Keskisuomalaisessa.

Kuulutus julkaistaan 17.11.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 17.11.2021 – 18.12.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antavat 

Keski-Suomen ELY-keskus, Jari Mikkonen, puh. 0295 024 703, sähköposti [email protected]

Väylävirasto, Jarmo Niskanen, puh. 0295 343 127, sähköposti [email protected]
 

Julkaistu 17.11.2021