Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Vt 4 Jyväskylä – Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri – Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa. Muutossuunnitelma Lintukankaan eritasoliittymän kohdalla

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen sanomalehti Keskisuomalaisessa. 

Kuulutus julkaistaan 5.5.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta: Keski-Suomi). 

Kuulutus on nähtävillä 5.5.2021 – 6.6.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antavat:
Väylävirasto, Jarmo Niskanen, p. 0295 343 127, [email protected]
Keski-Suomen ELY-keskus, Jari Mikkonen, puh. 0295 024 703, sähköposti
[email protected]

Julkaistu 05.05.2021