Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Vt 19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä
hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa
mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian
tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 21.1.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa:
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Lisätietoja antaa Veijo Rajamäki ELY-keskuksesta puhelin 0295 027 750,
[email protected]

Julkaistu 21.01.2021