Hyppää sisältöön

Ilmoitus Vihdin kunnan kuulutuksesta: Valtatien 25 parantaminen Ukintien liittymän kohdalla, Vihti, tiesuunnitelma

Vihdin kunta julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. Vihdin kunta saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 14.11.2022, Vihdin kunnan tietoverkossa osoitteessa
www.vihti.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 14.11.2022 – 14.12.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antavat:

Vihdin kunta, Ermo Mattila,
puh. 044 467 5393, sähköposti [email protected]

Uudenmaan ELY-keskus, Mervi Varis,
puh. 0295 021 360, sähköposti [email protected]

Julkaistu 14.11.2022