Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 9 parantaminen välillä Vartiala-Riistavesi, tiesuunnitelma, Kuopio

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista.
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 6.11.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 6.11.2020 - 7.12.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Projektipäällikkö, Timo Särkkä, Pohjois-Savon ELYkeskus,
puh. 0295 026 764, sähköposti [email protected]

Julkaistu 06.11.2020