Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 9 parantaminen välillä Käpykangas - Orivesi, tiesuunnitelma, Kangasala, Orivesi

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkai-
see tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloitta-
mista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin 
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulu-
tuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 19.5.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset 

Kuulutus on nähtävillä 19.5.2021 – 27.6.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Jarkko Peurala Pirkanmaan ELY-keskuksesta puhelin 
0295 036 280 sähköposti  [email protected] 

Julkaistu 19.05.2021