Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 9 parantaminen väillä Kanavuori-Lievestuore, Jyväskylä ja Laukaa, yleissuunnitelma

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun yleissuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 30.4.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/-/kes-kuulutukset

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Soili Katko p. 0295 024 010, [email protected].

Julkaistu 30.04.2021