Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Valtatien 9 parantaminen Säyrylän kohdalla, Jämsä, tiesuunnitelma

Ilmoitus : Valtatien 9 parantaminen Säyrylän kohdalla, Jämsä, tiesuunnitelma

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta
säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen sanomalehti
Keskisuomalaisessa ja Jämsän Seutu -lehdessä.

Kuulutus julkaistaan 10.9.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Tiesuunnitelma on nähtävillä 11.9.2020-12.10.2020 välisen ajan.
Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta Janne Jaatinen,
puh. 0295 024 683, [email protected]

Julkaistu 23.09.2020