Takaisin

Ilmoitus: Valtatien 9 parantaminen Säyrylän kohdalla, Jämsä, tiesuunnitelma

Ilmoitus: Valtatien 9 parantaminen Säyrylän kohdalla, Jämsä, tiesuunnitelma

Julkaistu 7.2.2020

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 7.2.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta Janne Jaatinen, puhelin 0295 024 683 ja sähköposti janne.jaatinen@ely-keskus.fi.


reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020