Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 9 parantaminen Säyrylän kohdalla, Jämsä

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen
kuulutuksesta kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 16.4.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa:
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/-
/categories/14400?p_r_p_resetCur=true&p_r_p_categoryId=14400
 

Kuulutus on nähtävillä 16.4.2021 – 23.5.2021 välisen ajan. 

Nähtävilläoloaikaa on jatkettu 24.5.2021 asti.

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta Janne Jaatinen,
puh. 0295 024 008, [email protected]

Julkaistu 16.04.2021