Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 9 parantaminen purkamalla Moision risteyssilta (T-1593), Turku

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus) aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Moision risteyssilta (T-1593) aiheuttaa nykyisellään liikenneturvallisuusriskin, sillä ajoneuvojen koot ovat kasvaneet. Sillan nykyinen alikulkukorkeus (4.40 metriä) on selkeä riskitekijä ja siltaan törmätään useita kertoja vuosittain. Valtatien 9 liikennemäärät ovat kasvaneet ja kasvun ennustetaan jatkuvan tulevaisuudessa, jolloin törmäysten toistuvuus tulee todennäköisesti kasvamaan. Sillan käyttötarkoitus on muuttunut rakentamisajankohdasta merkittävästi, eikä sillalle ole enää liikenteellistä tarvetta.

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa ELY- keskuksen verkkosivuilla 10.6.2020.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §).

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Aku Reini, puh. 0295 022 190, [email protected] ja siltainsinööri Jari Nikki, puh. 0295 022 816, [email protected]

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu 10.06.2020