Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 9 ohituskaistojen parantaminen välillä Patalahti – Lahdenvuori, Jämsä ja Jyväskylä, tiesuunnitelma

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 19.1.2023, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta Keski-Suomi).

Lisätietoja antavat Keski-Suomen ELY-keskuksesta Minna Immonen, puh. 0295 024 685, [email protected] 
 

Julkaistu 19.01.2023