Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 8 parantaminen välillä Vassor-Ölis, Mustasaari ja Vaasa

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
alueella yleisesti ilmestyvissä sanomalehdissä.

Kuulutus julkaistaan 21.8.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 21.8.-28.9.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa ELY-keskuksesta Veijo Rajamäki, puhelin 029 502 7750
ja sähköposti [email protected]

Julkaistu 21.08.2020