Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Valtatien 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkola, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista.


ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.
Kuulutus julkaistaan 22.5.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.
Kuulutus on nähtävillä 22.5.-22.6.2020 välisen ajan.


Lisätietoja antaa Minna Pasanen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, puhelin
0295 027027 ja [email protected]

Julkaistu 22.05.2020