Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Valtatien 8 liittymäjärjestelyt uuden Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen liittymän kohdalla, Liminka

Limingan kunta julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. Limingan kunta saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 22.4.2020 Limingan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.liminka.fi

Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hankevastaava Ari Kuotesaho puh. 0295 038 259, Limingan kunnan tekninen johtaja Simo Pöllänen puh. 044 497 3701 sekä Plaana Oy:stä projektipäällikkö Ville Nikkinen puh. 040 739 1761fi.

Julkaistu 22.04.2020