Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Valtatien 5 parantaminen välillä Karvasalmentie (mt 16 255) – Mäntylahdentie (mt 5585), Lapinlahti

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta
säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa
alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 6.7.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset
Kuulutus on nähtävillä 6.7.2020 – 4.8.2020 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:
Tommi Huttunen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta puh. 0295 026 655,
[email protected] (6.7 - 19.7)
Terhi Nissinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta puh. 0295 026 748,
[email protected] (20.7 - 2.8)
Jari Kuokkanen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta puh. 0295 026 734,
[email protected] (3.8 - 4.8)

Julkaistu 06.07.2020