Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 4 rinnakkaistien parantaminen maantieksi välillä mt 19505 (Palohovintie) - Etappitie, Simo

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tie-suunnitelman nähtävillä oloa.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen kuulutuksesta Lapin Kansassa ja Lounais-Lappi lehdessä.

Kuulutus julkaistaan 6.7.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/lappi. 


Kuulutus on nähtävillä 6.7.2022 - 12.8.2022 välisen ajan.
 
Lisätietoja antaa projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puhelin 0295 037 262 tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi.

Julkaistu 06.07.2022