Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 4 parantaminen välillä Kevätlahdentie-Petomäentie, Äänekoski, tiesuunnitelma

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 20.1.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/-/kes-kuulutukset.

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Soili Katko p. 0295 024 010, [email protected]
 

Julkaistu 20.01.2021