Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 4 parantaminen välillä Etappitie-Simojoen silta, Simo, tiesuunnitelma

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee 
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä 
hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa 
mainitun tiesuunnitelman hyväksymistä.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin 
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla 
kuulutuksen sanomalehti Lapin Kansassa ja Lounais-Lappi.

Kuulutus julkaistaan 17.11.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa, osoitteessa 
www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

Kuulutus on nähtävillä 17.11.2021 - 27.12.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksen projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, 
puhelin 0295 037 262, [email protected]

Julkaistu 17.11.2021