Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 4 parantaminen välillä Etappitie - Simojoen silta, Simo

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtävillä oloa.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen kuulutuksesta Lapin Kansassa ja Lounais-Lappi -sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 29.12.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

Kuulutus on nähtävillä 29.12.2020 - 28.1.2021 välisen ajan.
 
Lisätietoja antaa projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puhelin 0295 037 262 tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi.


 

Julkaistu 29.12.2020