Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 4 parantaminen maantien 924 (Ranuantien) liittymän kohdalla, Simo

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtävillä oloa.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen kuulutuksesta Lapin Kansassa ja Lounais-Lappi -sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 19.1.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

Kuulutus on nähtävillä 19.1.2021 - 18.2.2021 välisen ajan.
 
Lisätietoja antaa projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puhelin 0295 037 262 tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi.
 

Julkaistu 19.01.2021