Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 4 parantaminen maantien 924 (Ranuantien) liittymän kohdalla, Simo

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatimassa asiakohdassa mainittua tiesuunnitelmaa. 

Suunnittelukohde sijaitsee Simossa, valtatiellä 4 maanteiden 924 (Ranuantie) ja 19501 (Onkalontie) liittymässä. Valtatien ja maanteiden liittymät muutetaan eritasoliittymäksi. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikennöitävyyttä. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Simon kunnan kanssa.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää yleisötilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua 21.9.–5.10. välisenä aikana suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin verkkosivulla https://infrahankkeet.info/Vt4_Ranuantie.
 
Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 5.10.2020 osoitteeseen ([email protected] ja [email protected] ) tai postitse osoitteeseen Lapin ELY-keskus, Kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi (kirjeeseen tunnus LAPELY/3195/2019). Suunnitelmasta kiinnostuneet voivat myös halutessaan soittaa alla mainituille yhteyshenkilöille (Puhelut toivotaan ajoittuvan 21.9. kello 16.00–18.00 tai 22.9. klo 8:00-11:00).

Yhteystiedot:

 WSP Finland Oy (suunnitelmaa laativa konsultti): 
•    Projektipäällikkö Viljo Heikkinen, puh. 040 566 7034, viljo.heikkinen(at)wsp.com 

Lapin ELY-keskus: 
•    Projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puh. 0295 037 262, tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi 

Simon kunta
•    Tekninen johtaja Ilkka Soukka, puh. 040 069 1616, ilkka.soukka(at)simo.fi


Lapin ELY-keskus käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

Ilmoitus on julkaistu 9.9.2020 Lapin ELY-keskuksen tietoverkossa www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
         

Julkaistu 23.09.2020