Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 4 ohituskaistojen parantaminen, Äänekoski, tiesuunnitelman muutossuunnitelma välillä Konginkangas -Kalaniemi, Äänekoski

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 6.7.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta Keski-Suomi).

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Soili Katko p. 0295 024 010, [email protected].
 

Julkaistu 06.07.2021