Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 3 Viralan eritasoliittymän linja-autopysäkki- ja liityntäpysäköinti- järjestelyt sekä Tarinmaan pohjavesialueen suojaaminen, Janakkala

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä.
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 18.6.2020 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 18.6. – 27.7.2020 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat Uudenmaan ELY-keskus Mari Ahonen (22.6. – 3.7.), puh. 0295 021 265 ja sähköposti [email protected] sekä Mikko Vihermäki (6.7. – 27.7.) puh. 0295 036 015 ja sähköposti [email protected]

 

Julkaistu 18.06.2020