Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 3 parantaminen välillä Patrakka-Sikuri, Ikaalinen, tiesuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista.
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 6.11.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 6.11.2020 – 7.12.2020 välisen ajan.

Lisätietoja suunnittelusta antaa yksikön päällikkö Tero Haarajärvi Pirkanmaan
ELY-keskuksesta, puh. 0295 036 223, [email protected]

Julkaistu 09.11.2020