Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Valtatien 3 parantaminen välillä Hanhijärvi – Rokkakoski, Hämeenkyrö, tiesuunnitelma

Valtatien 3 parantaminen välillä Hanhijärvi – Rokkakoski, Hämeenkyrö, tiesuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 17.9.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 17.9.2020 – 30.10.2020 välisen ajan.
Lisätietoja antaa Jarkko Peurala Pirkanmaan ELY-keskuksesta puhelin
0295 036 280 sähköposti [email protected]

Julkaistu 22.09.2020